Predoperativna fizioterapevtska obravnava

S predoperativno fizioterapevtsko obravnavo pacienta dobro informiramo in že aktivno vključimo v proces rehabilitacije še pred izvedbo operativnega posega. Tako zagotovimo bistveno hitrejše napredovanje okrevanja v zgodnjem pooperativnem obdobju.


new illustration

Kako izvajamo terapijo?

Predoperativno fizioterapevtsko obravnavo lahko izvedemo kot enkratno seznanitev pacienta ali kot program več obravnav. Pri enkratni obravnavi pacienta seznanimo s potekom rehabilitacije po operaciji. Naučimo ga pravilnega ravnanja z operiranim sklepom prve dni po operaciji in do prve pooperativne fizioterapije. Obenem ga opozorimo na morebitna pooperativna stanja, ki pri pacientih večkrat povzročijo strah (oteklina, bolečina ipd.). Za dobro pripravo obsklepnih mišic in stabilizacijo sklepa je priporočljivo opraviti predoperativni program fizioterapije. Ta vključuje več individualnih terapevtskih obravnav z vajami za moč in vzdržljivost mišic, vajami za gibljivost, ravnotežje, medmišično koordinacijo in koordinacijo gibanja. Vadba poteka povsem individualno pod nadzorom izkušenega fizioterapevta. Ob tem izvedemo še meritve gibljivosti sklepa, ki jih v nadaljevanju uporabimo pri načrtovanju rehabilitacije po izvedenem operativnem posegu.

Kdaj izvajamo terapijo?

Pred operativnim posegom na gibalih.

Kaj lahko pričakujete

Cilj predoperativne fizioterapevtske priprave je skrajšati čas rehabilitacije po posegu, kar dosežemo z izboljšanjem moči in vzdržljivosti prizadetega sklepa pred operacijo. Dobra celostna priprava pred operativnim posegom izrazito zmanjša možne zaplete med in po samem operativnem posegu ter krajša čas okrevanja po posegu.

S predoperativno pripravo dosežemo boljšo splošno fizično pripravljenost in počutje posameznika, kar po operaciji bistveno pripomore k skrajšanju časa rehabilitacije.

Naročite se na individualno fizioterapevtsko obravnavo.

Naročite se 

Sodelujemo z zdravstvenimi zavarovalnicami:

triglavallianzvzajemnamerkurgeneraliprva zdravstvena asistencaTBS team 24
Naročite se na pregled

Za uspeh zdravljenja je ključno pravočasno ukrepanje in prava diagnoza. Naročite se na pregled pri naših specialistih.

Naročite se