Pacientove pravice in dolžnosti

V naši ustanovi vam v skladu z določili Zakona o pacientovih pravicah in na njegovi podlagi sprejetih predpisov zagotavljamo uresničevanje pravic z namenom, da bi na ta način prispevali k večji kakovosti zdravstvenih storitev in oskrbe, ki vam jih nudimo. V naši ustanovi spoštujemo pravice pacientov in njihovih družin, spodbujamo k enakopravnem in aktivnem sodelovanju pri izbiri in poteku zdravljenja.

Dovolite nam, da v nadaljevanju na kratko podamo glavne pravice in dolžnosti pacienta, ki izhajajo iz Zakona o pacientovih pravicah (ZpacP).

 • Pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe
 • Pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi
 • Pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev
 • Pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe
 • Pravica do spoštovanja pacientovega časa
 • Pravica do obveščenosti in sodelovanja
 • Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju
 • Pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje
 • Pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja
 • Pravica do drugega mnenja
 • Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo
 • Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov
 • Pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic
 • Pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic

Za doseganje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe je pacient dolžan:

 • Dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja
 • V času bolezni ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, v katere je ustno oziroma pisno privolil
 • Dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljno zdravstveno oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa
 • Obvestiti zdravstvene delavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem
 • Biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic ostalih pacientov ter zdravstvenih delavcev
 • Spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvenih storitev
 • V roku 14 dni po opravičenem izostanku ustno ali pisno obvestiti izvajalca zdravstvenih storitev o morebitnem izostanku na pregled in zdravljenje.

ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC

Skladno z 58.členom Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS 15/2008) objavljamo podatke zastopnikov pacientovih pravic, pristojno osebo za sprejem in obravnavo zahteve za obravnavo kršitve pacientovih pravic v našem centru Artros ter podatke odgovorne osebe na Joint Commission International Organization. Prva zahteva se lahko vloži med uradnimi urami pisno, osebno, preko elektronske pošte ali po telefonu. Navodilo za postopek vložitve zahteve je na voljo v pisni obliki za sprejemnim pultom.

Andrej Lahajner, dr.med.
Artros d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana

T:01/518 70 63
E:info@artros.si

Uradne ure:
Četrtek 12:00h - 15:00h


Mojca Mahkota, univ.dipl.prav.
ZZZV Ljubljana, Zaloška 29, Ljubljana

T:01/542 32 85
E:mojca.mahkota@zzv-lj.si

Uradne ure:
Ponedeljek 13:00h - 19:00h, sreda 08:30h - 14:30h


Duša Hlade Zore, dr.med.
ZZZV Ljubljana, Zaloška 29, Ljubljana

T:01/542 32 85
E:dusa.zore@zzv-lj.si

Uradne ure:
Ponedeljek 8:00h - 15:00h, torek 8:00h - 13:00h


Melina Omrzel Petek, univ.dipl.prav.
ZZZV Ljubljana, Zaloška 29, Ljubljana

T:01/564 64 71
E:melina.omrzel.petek@zzv-lj.si

Uradne ure:
Ponedeljek 14:00h - 20:00h, torek 17:00h - 20:00h, sreda 17:00h - 20:00h


JOINT COMMISSION INTERNATIONAL ACCREDITATION
Quality and Safety Monitoring
Joint Commission International Accreditation
1515 West 22nd Street, Suite 1300W
Oak Brook, IL 60523 USA
E: jsiquality@jcrinc.com

Naročite se na pregled

Za uspeh zdravljenja je ključno pravočasno ukrepanje in prava diagnoza. Naročite se na pregled pri naših specialistih.

Naročite se