Vzrokov za nestabilnost pogačice je več. Pojavi se ob poškodbi, ko pride pri iztegnjenem kolenu do zunanje rotacije stopala. Športnik podzavestno napne stegensko štiriglavo mišico, kar povzroči izpah pogačice navzven. Vzrok je lahko tudi direkten udarec v predel pogačice. Pri poškodbi pogosto pride do pretrganja medialne patelo-femoralne vezi, ki stabilizira pogačico. 

Ob prisotnosti splošne ohlapnosti vezi in anatomskih nepravilnostih v predelu pogačice se pojavljajo kronični izpahi, ki so bolj pogosti pri ženskah. Poznamo še t.i. habitualne izpahe, ko se pogačica izpahne brez kake jasne poškodbe in ti so običajno neboleči. 

new illustration

Prepoznajte simptome

Značilen simptom je bolečina v predelu pogačice ob pokrčenju kolena nad 30° in neprijeten občutek nestabilnosti pogačice oz. dejanski izpah te. Ob nestabilnosti pogačice se izpahi ponavljajo že ob manjših obremenitvah in lažjih športnih aktivnostih.

Alarm za obisk ortopeda

Pregled pri specialistu ortopedu je nujen ob ponavljajočih izpahih pogačice.

Pot do diagnoze

S kliničnim pregledom opredelimo stopnjo in obliko nestabilnosti pogačice ter ocenimo dejavnike, ki na to vplivajo. Sledi RTG diagnostika kolena usmerjena na pogačico in sklepno površino končnega dela stegnenice. Običajno opravimo tudi MRI preiskavo, s katero ugotovimo morebitno raztrganje medialne patelofemoralne vezi. 

Metode zdravljenja

Predvsem pri habitualnih in kroničnih izpahih se večinoma odločimo za konzervativno zdravljenje. To vključuje usmerjene vaje za krepitev stegenske štiriglave mišice in prehodno prilagoditev športnih aktivnosti. Tudi pri popoškodbeni nestabilnosti pogačice je pogosto prvo zdravljenje konzervativno. Če to ni uspešno, pride v poštev kirurška rekonstrukcija medialne patelofemoralne vezi. Pri tej uporabljamo lastne tkivne nadomestke vezi, najpogosteje kito mišice semitendinozus, ki poteka ob notranji strani kolena in nima pomembnejše vloge pri gibanju in stabilnosti kolena.
Ob lateralnem utesnitvenem sindromu pride v poštev artroskopsko sproščanje stranskega dela sklepne ovojnice ob pogačici, kar je malo invazivni poseg s hitro rehabilitacijo. V primeru neugodnih anatomskih oblik patelofemoralnega sklepa, včasih uporabimo preoblikovanje sklepne površine na stegnenici (žleba stegnenice po kateri drsi pogačica).


Najbolj uporabljena fizikalna terapija

Individualna terapevtska vadba
Terapija z visoko energijskim laserjem (HIL/HILT)
Tarčna radiofrekvenčna terapija (TRT)

Izvedite več

Naročite se na pregled pri naših specialistih ortopedih.

Naročite se na pregled

Sodelujemo z zdravstvenimi zavarovalnicami:

triglavallianzvzajemnamerkurgeneraliprva zdravstvena asistencaTBS team 24
Naročite se na pregled

Za uspeh zdravljenja je ključno pravočasno ukrepanje in prava diagnoza. Naročite se na pregled pri naših specialistih.

Naročite se